Yılmaz, R. (2009) “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008”, Bilgi Dünyası, 10(1), ss. 113-114. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/298 (Erişim: 1Aralık2020).