Yılmaz, R. (2009) “Tarım Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 2. Editörler Çalıştayı-2008”, Bilgi Dünyası, 10(1), ss. 114-115. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/299 (Erişim: 15Temmuz2024).