Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2019) “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, 20(2), ss. 119-142. doi: 10.15612/BD.2019.725.