Alkan, N. (2008) “Klinik Tıp Kütüphaneciliği”, Bilgi Dünyası, 9(2), ss. 315-347. doi: 10.15612/BD.2008.309.