Güneş, G. (2008) “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi”, Bilgi Dünyası, 9(2), ss. 565-566. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/319 (Erişim: 29Mayıs2022).