Dünyası, B. (2008) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 9(2), s. 573. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/322 (Erişim: 25Ocak2021).