Yıldızeli, A. (2008) “Editörden”, Bilgi Dünyası, 9(1). Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/324 (Erişim: 8Mart2021).