Anameriç, H. (2008) “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, 9(1), ss. 225-229. doi: 10.15612/BD.2008.335.