Dünyası, B. (2008) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 9(1), ss. 249-250. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/339 (Erişim: 26Eylül2023).