Bayraktar, B. B. ve Kakırman Yıldız, A. (2007) “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 8(2), ss. 280-296. doi: 10.15612/BD.2007.342.