Özenç Uçak, N. (2007) “Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003”, Bilgi Dünyası, 8(2), ss. 326-328. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/346 (Erişim: 14Ağustos2022).