Özel, N. (2007) “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık–2007: 19 Ekim 2007 TÜBİTAK-Ankara”, Bilgi Dünyası, 8(2), ss. 334-335. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/349 (Erişim: 26Eylül2022).