Gilchrist, A. (2007) “Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi?”, Bilgi Dünyası, 8(1), ss. 123-139. doi: 10.15612/BD.2007.358.