Güneş, G. (2007) “Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları”, Bilgi Dünyası, 8(1), ss. 155-166. doi: 10.15612/BD.2007.360.