Özel, N. (2007) “Eşekle Gelen Aydınlık: Mustafa Güzelgöz Kitabı”, Bilgi Dünyası, 8(1), ss. 177-178. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/363 (Erişim: 19Ocak2022).