Gülle, M. T. (2007) “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006–2010)”, Bilgi Dünyası, 8(1), ss. 179-180. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/364 (Erişim: 21Ocak2022).