Yıldızeli, A. (2007) “Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi–2007”, Bilgi Dünyası, 8(1), s. 185. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/367 (Erişim: 11Ağustos2022).