Al, U. ve Afzali, M. (2006) “İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Bilgi Dünyası, 7(2), ss. 181-201. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/373 (Erişim: 27Ekim2020).