Dünyası, B. (2006) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 7(2), ss. 320-321. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/382 (Erişim: 25Mayıs2024).