Dünyası, B. (2000) “Başlarken”, Bilgi Dünyası, 1(1), s. 3. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/386 (Erişim: 30Mayıs2024).