Küçük, M. E. (2000) “Merhaba”, Bilgi Dünyası, 1(1), s. 4. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/387 (Erişim: 30Mayıs2024).