Adebayo, O., Zubair, O. ve Ogunsola, Y. (2018) “Nijerya’da Disleksili Öğrencilere Yönelik Eşitlikçi Okul Kütüphanesi Hizmetleri”, Bilgi Dünyası, 19(1), ss. 69-84. doi: 10.15612/BD.2017.620.