Olgun, B. ve Sever, H. (2000) “Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması”, Bilgi Dünyası, 1(1), ss. 56-88. doi: 10.15612/BD.2000.391.