Alaca, E., Büyükçolpan, T. ve Kanık, L. (2019) “Bilimsel Bilginin Erişiminde ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, 20(2), ss. 143-181. doi: 10.15612/BD.2019.736.