Nazarovets, S. ve Nazarovets, M. (2018) “Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi”, Bilgi Dünyası, 19(1), ss. 85-104. doi: 10.15612/BD.2018.643.