Arda, S. (2000) “Başkent Üniversitesi Kütüphanesinin Kuruluşu, TS-EN-ISO 9000 Kalite Çalışmaları ve Gelişmesi”, Bilgi Dünyası, 1(1), ss. 192-195. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/404 (Erişim: 31Mayıs2024).