Tutumel Ayhan, S. (2000) “Bir Kütüphanenin Kuruluşu: Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi”, Bilgi Dünyası, 1(1), ss. 196-204. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/406 (Erişim: 18Ekim2021).