Gülle, T. (2000) “Dış Ticarette Ticari Bilginin Önemi ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Kütüphanesi”, Bilgi Dünyası, 1(1), ss. 205-218. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/408 (Erişim: 31Mayıs2024).