Özenç Uçak, N. (2000) “Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı”, Bilgi Dünyası, 1(2), ss. 255-279. doi: 10.15612/BD.2000.421.