Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2000) “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, 1(2), ss. 307-329. doi: 10.15612/BD.2000.423.