Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2000) “Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, 1(2), ss. 354-375. doi: 10.15612/BD.2000.426.