Küçük, M. E. (2000) “Arşiv Araştırmaları Dergisi”, Bilgi Dünyası, 1(2), ss. 386-388. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/428 (Erişim: 30Mayıs2024).