Dünyası, B. (2000) “Dizin”, Bilgi Dünyası, 1(2), ss. 400-404. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/432 (Erişim: 13Haziran2021).