Anameriç, H. (2005) “ Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri”, Bilgi Dünyası, 6(2), ss. 276-277. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/440 (Erişim: 21Mayıs2024).