Yılmaz, B. (2005) “ Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2005: 3. Ulusal Sempozyum, 8-9 Nisan 2005 TÜBİTAK Ankara”, Bilgi Dünyası, 6(2), s. 281. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/443 (Erişim: 13Temmuz2024).