Aksoy, B. (2005) “Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?”, Bilgi Dünyası, 6(1), ss. 58-77. doi: 10.15612/BD.2005.447.