Aydın, C. (2005) “Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi ve Elektronik Belge Yönetimi”, Bilgi Dünyası, 6(1), ss. 89-97. doi: 10.15612/BD.2005.449.