Yıldızeli, A. (2005) “Halk Kütüphanesi Hizmeti: Gelişim için IFLA/UNESCO İlkeleri”, Bilgi Dünyası, 6(1), s. 115. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/453 (Erişim: 24Haziran2024).