Kurbanoğlu, S. S. (2001) “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”, Bilgi Dünyası, 2(1), ss. 1-19. doi: 10.15612/BD.2001.455.