Bahşişoğlu, H. K. (2001) “İnternet Kaynakları: Tez Çalışması ve Yazımı”, Bilgi Dünyası, 2(2), ss. 256-264. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/476 (Erişim: 22Mayıs2024).