Yılmaz, B. (2001) “İki kültür”, Bilgi Dünyası, 2(2), ss. 265-266. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/477 (Erişim: 13Temmuz2024).