Dünyası, B. (2001) “Mesleki Toplantılar”, Bilgi Dünyası, 2(2), s. 274. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/479 (Erişim: 17Haziran2024).