Yılmaz, B. (2004) “Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında Ebeveynlerin Duyarlılığı”, Bilgi Dünyası, 5(2), ss. 115-136. doi: 10.15612/BD.2004.483.