Kurbanoğlu, S. S. (2004) “Öz-Yeterlik İnancı ve Bilgi Profesyonelleri İçin Önemi”, Bilgi Dünyası, 5(2), ss. 137-152. doi: 10.15612/BD.2004.484.