Al, U. ve Tonta, Y. (2004) “Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar”, Bilgi Dünyası, 5(1), ss. 19-47. doi: 10.15612/BD.2004.497.