Fenerci, T. (2004) “Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu”, Bilgi Dünyası, 5(1), ss. 74-92. doi: 10.15612/BD.2004.499.