Sant-Geronikolou, S., Koulouris, A. ve Kouis, D. (2019) “Yunan ve İspanyol Lisans Öğrencilerinin Akademik Kütüphanecilik ile İlgili Kütüphanecilik Biliminin İçinde ve Ötesinde Bakış Açıları”, Bilgi Dünyası, 20(2), ss. 183-215. doi: 10.15612/BD.2019.751.