Uçak, N. (2003) “Elektronik Danışma Hizmetleri”, Bilgi Dünyası, 4(2), ss. 103-121. doi: 10.15612/BD.2003.502.