Alkan, N. (2003) “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi”, Bilgi Dünyası, 4(2), ss. 122-145. doi: 10.15612/BD.2003.503.