Sever, H. ve Oğuz, B. (2003) “Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi”, Bilgi Dünyası, 4(1), ss. 15-44. doi: 10.15612/BD.2003.509.